Prins Daniel vid runda­bords­samtal om ökad fysisk aktivitet

I dag var Prins Daniel inbjuden till ett rundabordssamtal kring hur samhället kan främja en ökad fysisk aktivitet för alla. Rundabordssamtalet arrangerades av regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet. 

Prins Daniel under rundabordssamtalet.

Prins Daniel under rundabordssamtalet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet hade samlat statsrådet Jakob Forssmed samt generaldirektörer och chefer från några av de myndigheter och aktörer som har en roll i frågor rörande möjligheter till fysisk aktivitet.

Under samtalet presenterade Prins Daniel bland annat Generation Peps arbete i frågan.

Syftet med rundabordssamtalet var att föra samtal kring potentialen i fysisk aktivitet och hur man kan bidra i arbetet och för att bryta det långa stillasittandet.

Rundabordssamtalet samlade Prins Daniel, statsrådet Jakob Forssmed samt representanter för myndigheter och organisationer.

Rundabordssamtalet samlade Prins Daniel, statsrådet Jakob Forssmed samt representanter för myndigheter och organisationer. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet