Kungen gav företräde för flygvapenchefen

Den 26 april gav Kungen företräde för flygvapenchefen generalmajor Jonas Wikman.

Kungen tillsammans med flygvapenchefen Jonas Wikman.

Kungen tillsammans med flygvapenchefen Jonas Wikman. Foto: Henrik Garlöv

Under mötet informerades Kungen om pågående verksamhet och utveckling inom Flygvapnet.