Kungen delade ut Vegamedaljen

Fredagen den 21 april delade Kungen ut Vegamedaljen medalj vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor John Paul Smol.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor John Paul Smol. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) som Kungen är högste beskyddare för. Medaljen går enligt stadgarna till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen”.

I år tilldelades medaljen professor John Paul Smol som är verksam vid institutionen för biologi och miljövetenskapliga studier vid Queen’s University i Kingston, Ontario, Kanada.

Professor Smol får Vegamedaljen i Guld 2023 för sina studier av långsiktiga globala miljöförändringar i sjöar och floder, och för sitt arbete kring klimatförändringar med en särskilt fokus på Arktis.

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditionens syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.