Kungen gav företräde för rikshemvärnschefen

Den 31 mars gav Kungen företräde för rikshemvärnschefen generalmajor Laura Swaan Wrede.

Kungen tillsammans med rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede.

Kungen tillsammans med rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerades Kungen om pågående verksamhet och utveckling inom Hemvärnet.

Läs mer om Hemvärnet