Kronprinsessan vid seminarium om konfliktlösning

Den 23 januari närvarade Kronprinsessan vid ett seminarium om konfliktlösning, arrangerat av Folke Bernadotteakademien (FBA) i samarbete med professor Dan Shapiro, chef och grundare av Harvard International Negotiation Program.

 

Kronprinsessan togs emot av Per Olsson Fridh, generaldirektör vid Folke Bernadotteakademien, samt professor Dan Shapiro.

Kronprinsessan togs emot av Per Olsson Fridh, generaldirektör vid Folke Bernadotteakademien, samt professor Dan Shapiro. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Seminariet, som ägde rum på Rosersbergs slott under tre dagar, är en del av ett utbildningsprogram om ledarskap och förhandlingsstrategier för internationella aktörer.

Den del av seminariet som Kronprinsessan deltog på fokuserade på känslor och identitet i förhandlingar samt möjligheter och dilemman som kan uppstå i svåra processer.