Kungaparet vid biskopsvigning

Den 15 januari besökte Kungen och Drottningen Uppsala domkyrka för att närvara vid en högmässa under vilken Svenska kyrkan välkomnade två nya biskopar.

Kungaparet tillsammans med ärkebiskop Martin Modéus och de två nya biskoparna Erik Eckerdal samt Marika Markovits.

Kungaparet tillsammans med ärkebiskop Martin Modéus och de två nya biskoparna Erik Eckerdal samt Marika Markovits. Foto: Magnus Aronson/Ikon/Svenska kyrkan

Under högmässan vigdes Marika Markovits till biskop i Linköpings stift och Erik Eckerdal till biskop i Visby stift.

Biskopsvigning i Uppsala domkyrka.

Biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronson/Ikon/Svenska kyrkan