Kungen gav företräde för landshövdingen i Dalarnas län

Onsdagen den 14 december gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Helena Höij, Dalarnas läns nya landshövding.

Kungen tillsammans med Helena Höij, nytillträdd landshövding i Dalarnas län.

Kungen tillsammans med Helena Höij, nytillträdd landshövding i Dalarnas län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Helena Höij är landshövding i Dalarnas län sedan 1 november 2022. Hon har tidigare varit riksdagsledamot för kristdemokraterna och bland annat arbetat i regeringskansliet och inom olika biståndsorganisationer.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.