Prins Carl Philip vid lansering av metodspel

I dag deltog Prins Carl Philip vid lanseringen av metodspelet Det stora äventyret. Spelet har skapats för barn med dyslexi och arbetet har initierats av Prinsparet stiftelse, som arbetar för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi.

Prins Carl Philip tillsammans med Prinsparets stiftelses generalsekreterare Kim Waller och kaninen Stig vid lanseringen av "Det stora äventyret".

Prins Carl Philip tillsammans med Prinsparets stiftelses generalsekreterare Kim Waller och kaninen Stig vid lanseringen av "Det stora äventyret". Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lanseringen av metodspelet arrangerades av Prinsparets stiftelse på Solna Folkets hus. Vid lanseringen fick elever i klass 2A och 2B vid Skytteholmsskolan prova på spelet Det stora äventyret samt delta i aktiviteter som främjar läsning och läsförståelse.

Syftet med spelet är att på ett lekfullt sätt bidra till läslust hos barn och unga. I spelet får barn öva på att ljuda stavelser, hitta ord och följa instruktioner. Vid lanseringen svarade Prins Carl Philip på frågor från scenen om dyslexi.

Prins Carl Philip tillsammans med elever i klass 5A och 5B från Skytteholmsskolan i Solna.

Prins Carl Philip tillsammans med elever i klass 2A och 2B från Skytteholmsskolan i Solna. Foto: Henric Wauge/SPA

Inför lanseringen spelade Prins Carl Philip in ett tal där han bland annat sade:

För den som har dyslexi kan läsningen vara svår. När bokstäverna flyter ihop, eller hoppar runt på sidan. Då kan det där med att läsa kännas mer som ett omöjligt uppdrag än ett spännande äventyr.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsparets stiftelse

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.

Stiftelsens arbetar inom verksamhetsområden: en tryggare nätvardag och dyslexi.

Läs mer om Prinsparets stiftelse