Prins Daniels Fellowship besökte Karlstad

Den 21 september besökte Prins Daniel Karlstad tillsammans med Prins Daniels Fellowship för att tala om entreprenörskap med studenter vid Karlstads universitet.

Prins Daniel och Sara Wimmercranz, medgrundare av Backing Minds, på Karlstads universitet.

Prins Daniel och Sara Wimmercranz på Karlstads universitet. Foto: Robert Nygren/En liten byrå AB

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel. Fellowshipet besöker regelbundet skolor och universitet för att inspirera unga till entreprenörskap.

Vid dagens besök på Karlstad universitet medverkade Jonas Tellander, medgrundare av Storytel, samt Sara Wimmercranz, medgrundare av Backing Minds. Tillsammans delade de, och Prins Daniel, med sig av erfarenheter kring entreprenörskap och företagande till studenterna och inbjudna gymnasister.

Föreläsningen följdes av rundabordssamtal där studenterna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor samt ta emot konkreta tips kring egna företagsidéer.

Prins Daniel tillsammans med Jonas Tellander, Sara Wimmercranz och Julia Tollin, moderator.

Prins Daniel tillsammans med Jonas Tellander, Sara Wimmercranz och Julia Tollin, moderator. Foto: Robert Nygren/En liten byrå AB

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel i syfte att inspirera unga till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship