Kronprinsessan deltog i Solbackakursen

Tidigare i augusti månad deltog Kronprinsessan i Solbackakursen. Solbackakursen är en del av den utbildningsserie inom Försvarsmakten som Kronprinsessan genomför under 2022 i syfte att öka sin kunskap och förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och verksamhet på strategisk, operativ och högre taktisk nivå. 

Solbackakursen, som arrangeras av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är en vecka lång och riktar sig främst till högre befattningshavare i myndigheter, kommuner och näringsliv. Kursens mål är att stärka deltagarnas förståelse för Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar.

Kronprinsessan tillsammans med de övriga deltagarna i årets Solbackakurs.

Kronprinsessan tillsammans med de övriga deltagarna i årets Solbackakurs. Klicka på bilden för förstoring. Foto: Försvarsmakten

Idén till en högre totalförsvarskurs av föddes strax efter andra världskrigets slut av dåvarande statsminister Tage Erlander och överbefälhavare Nils Swedlund. Stiftarna ville försöka överbrygga gapet mellan det militära och civila försvaret och ta vara på de erfarenheter man erhållit efter andra världskriget. Med sin sjuttioåriga historia är Solbackakursen unik i sitt slag.

I årets kurs deltog runt 40 personer, samt även överbefälhavaren general Micael Bydén och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som är del av kursledningen.