Kungen vid luftförsvars­övning

Den 20 maj närvarade Kungen vid Luftförsvarsövning 2022 i Såtenäs, Skaraborgs flygflottilj, där flygvapnet och luftvärnet övar förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet. Övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga. Vid övningen deltar också det finska flygvapnet.

Kungen ser klargöring av jas 29 gripen

Förevisning av klargöring av Jas 39 Gripen. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

På förmiddagen besökte Kungen flygstaben i Uppsala och fortsatte sedan vidare till ledningsplatsen för övningen vid Skaraborgs flygflottilj. Vid flottiljen mötte Kungen värnpliktiga under grundutbildning och besökte därefter 38. Hemvärnsbataljon som också serverade fältlunch.

På eftermiddagen fick Kungen en förevisning av taktisk klargöring av Jas 39 Gripen och fick möjlighet att besöka en stridsflygdivision och ett finskt F-18 förband. Dagen avslutades med en förevisning av landning på kortbana.

Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten