Prinsparet vid konserten Hela Sverige skramlar

Den 2 april närvarade Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia vid insamlingskonserten Hela Sverige Skramlar för det krigsdrabbade Ukraina.

Prinsparet i Avicii Arena, Stockholm, där insamlingskonserten arrangerades.

Prinsparet i Avicii Arena, Stockholm, där konserten arrangerades. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid insamlingskonserten uppträdde svenska artister och konserten gick under tre teman: humanitär kris, mänskliga rättigheter och demokrati.

Alla biljettintäkter gick oavkortat till sex utvalda biståndsorganisationer. Konserten sändes även på SVT.