Drottningen talade vid Expo 2020

Måndagen den 28 februari medverkade Drottningen digitalt vid en konferens om sällsynta diagnoser vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Drottningens tal spelades in på på Kungl. Slottet.

Drottningens tal spelades in på på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Drottningens tal invigde konferensen Rare Diseases a Global Priority for Equity som arrangerades i den svenska paviljongen i samband med Rare Diseases Day. Vid konferensen diskuterades behoven hos de 300 miljoner människor som lever med en sällsynt diagnos runt om i världen.

I invigningstalet sade Drottningen bland annat:

We must remember, that for 300 million people worldwide – and for their families – every day is Rare Disease Day. And while they are many, they are much too often alone.

H.M. Drottningen

Expo 2020

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai var planerad att arrangeras 2020, men senarelades på grund av pandemin. Vid utställningen, som invigdes 1 oktober 2021 och pågår fram till 31 mars 2022, deltar uppemot 190 länder under temat Connecting Minds – Creating the Future.

Sveriges deltagande bygger på samarbete mellan stat och näringsliv. Från näringslivet bidrar 143 svenska företag till Sveriges närvaro.