Drottningen talade vid Child10 Award 2022

Fredagen den 25 februari medverkade Drottningen i det digitala eventet Child10 Award 2022.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Eventet arrangerades av H.M. Drottningens stiftelse Care About the Children. Stiftelsen arbetar med att ge bidrag till organisationer och projekt som stöttar utsatta barn. Vid det digitala eventet tillkännagavs tio nya organisationer som får stöd för sitt arbete mot människohandel och kommersiell sexuell exploatering av barn runtom i Europa.

Drottningen inledde det digitala eventet med en videohälsning där hon bland annat sade:

As the number of exploited children is constantly increasing we need to do more – and we need to do it together.

H.M. Drottningen