Kungen gav högtidliga audienser

Tisdagen den 15 februari tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tog emot Algeriets ambassadör Mr Abdelaziz Djerad i högtidlig audiens på Kungl. Slottet.

Kungen tog emot Algeriets ambassadör Mr Abdelaziz Djerad i högtidlig audiens på Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Ahmed Adel Sobhy från Arabrepubliken Egypten
  • Ambassadör Masaki Noke från Japan
  • Ambassadör Abdelaziz Djerad från Demokratiska folkrepubliken Algeriet
  • Ambassadör Cui Aimin från Folkrepubliken Kina
Egyptens ambassadör Ahmed Adel Sobhy tillsammans med Kungen. Under audiensen bar Kungen Nilorden.

Egyptens ambassadör Ahmed Adel Sobhy tillsammans med Kungen. Under audiensen bar Kungen Nilorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Japans ambassadör Masaki Noke. Under audiensen bar Kungen Kejserliga Japanska Chrysantemumorden.

Kungen tillsammans med Japans ambassadör Masaki Noke. Under audiensen bar Kungen Kejserliga Japanska Chrysantemumorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kinas ambassadör Cui Aimin och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet.

Kinas ambassadör Cui Aimin och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna