Kungen gav företräde för Europadomstolens ordförande

Fredagen den 29 oktober gav Kungen företräde för Róbert Spanó som är ordförande i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen).

Kungen tillsammans med Róbert Spanó, ordförande i Europadomstolen.

Kungen tillsammans med Róbert Spanó, ordförande i Europadomstolen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Europadomstolens ordförande Róbert Spanó, tillsammans med en delegation, är i dagarna på officiellt besök i Sverige.

I Stockholm besöker delegationen bland annat även justitieministern, Högsta domstolen samt Forum för levande historia.

Om Europadomstolen

Europadomstolens uppdrag är att pröva klagomål i syfte att bedöma om det skett en kränkning mot någon av de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.