Kronprinsessan på hemvärnsövning i Dalarna

Onsdagen den 29 september besökte Kronprinsessan Hemvärnets övning Gränsland i Rörbäcksnäs i Sälenfjällen i Dalarna.

Kronprinsessan med en hemvärnssoldat ur pionjärplutonen som hade i uppdrag att arbeta med grävarbeten under dagen.

Kronprinsessan med en hemvärnssoldat ur pionjärplutonen som hade i uppdrag att arbeta med grävarbeten under dagen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Onsdagen den 29 september besökte Kronprinsessan Hemvärnets övning Gränsland i Rörbäcksnäs i Sälenfjällen i Dalarna.

Kronprinsessan och rikshemvärnschefen i samspråk med en av övningsdeltagarna.

Kronprinsessan och rikshemvärnschefen i samspråk med en av övningsdeltagarna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan var inbjuden till övningen av rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg.

Under övningen Gränsland löser förband från Försvarsmaktens mellersta militärregion, framförallt från Dalabataljonen, uppgifter under åtta dygn.

Kronprinsessan i ett av fältköken i användning under övningen.

Kronprinsessan i ett av fältköken i användning under övningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Övning med norska hemvärnet

Under dagen träffade Kronprinsessan ett stort antal svenska och norska hemvärnssoldater som deltog i övningen.

Gränsland genomförs i trakterna nära gränsen mot Norge tillsammans med norska hemvärnsstyrkor.

Kronprinsessan deltog vid en sjukvårdsövning tillsammans med svenska och norska hemvärnssoldater.

Kronprinsessan deltog vid en sjukvårdsövning tillsammans med svenska och norska hemvärnssoldater. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris.

Läs mer om Hemvärnet