Informations­konselj på Kungliga slottet

Tisdagen den 28 september hölls informationskonselj under Kungens ordförandeskap, i närvaro av Kronprinsessan, på Kungliga slottet.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Till toppen