Kronprinsessan besökte Karlsborg

Fredagen den 24 september besökte Kronprinsessan Livregementets husarer (K 3) och Soldathemmet i Karlsborg.

Kronprinsessan besöker Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg.

Kronprinsessan besöker Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Kronprinsessan och regementschefen överste Barvér vid ankomsten till Karlsborg.

Kronprinsessan och regementschefen överste Barvér vid ankomsten till Karlsborg. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Kronprinsessan välkomnades under morgonen av regementschef överste Ola Barvér, som inledde med att berätta om verksamheten vid Livregementets husarer och Karlsborgs garnison.

Kronprinsessan besöker Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS).

Kronprinsessan besöker Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS). Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Kronprinsessan tog emot utbildningstecken

På Försvarsmaktens överlevnadsskola togs Kronprinsessan emot av chefen major Jonas Månsson, som berättade om verksamheten. Major Månsson tilldelade även Kronprinsessan det nya utbildningstecknet för överlevnadsinstruktörer. Kronprinsessan har tidigare gått utbildningen till överlevnadsinstruktör vid överlevnadsskolan.

Kronprinsessan utanför 100-årsjubilerande Soldathemmet i Karlsborg.

Kronprinsessan utanför 100-årsjubilerande Soldathemmet i Karlsborg. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

100-årsjubilerande soldathem

Under lunch besökte Kronprinsessan Soldathemmet i Karlsborg som i år firar 100-årsjubileum. Kronprinsessan är beskyddare av Svenska Soldathemsförbundet och Soldathemmets ordförande kyrkoherde Pernilla Tapper och Soldathemsföreståndare Elisabeth Kindbom informerade under lunchen om verksamheten och dess funktion för soldater och veteraner.

Kronprinsessan får prova på att manövrera en farkost under överinseende av en pilot från flygenheten på K 3.

Kronprinsessan får prova på att manövrera en farkost under överinseende av en pilot från flygenheten på K 3. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Farkostmanövrering

Efter lunch besökte Kronprinsessan flygenheten där major Nicklas Fredriksson berättade om verksamheten och Kronprinsessan fick en visning av de fjärrstyrda farkosterna (RPAS). Kronprinsessan erbjöds också att hjälpa till att manövrera en farkost under överinseende av en pilot.

Kronprinsessan kör en sexhjuling i fallskärmsjägarnas terrängbana på Karlsborg.

Kronprinsessan kör en sexhjuling i fallskärmsjägarnas terrängbana på Karlsborg. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Som avslutning besökte Kronprinsessan fallskärmsjägarskvadronen vid 32. underrättelsebataljonen där teknisk chef fanjunkare Per-Allan Andersson berättade om verksamheten.

Kronprinsessan fick möjlighet att samtala med fallskärmsjägarna samt få en genomgång av materiel och de olika funktioner som finns vid skvadronen.

Avslutningsvis provkörde Kronprinsessan en av fallskärmsjägarskvadronens sexhjulingar på terrängbanan.

Kronprinsessan med en grupp fallskärmsjägare.

Kronprinsessan med en grupp fallskärmsjägare. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Om Livregementets husarer (K 3)

Verksamheten vid K 3 består bland annat av en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon. Försvarsmaktens överlevnadsskola, Försvarsmaktens fallskärmsverksamhet samt en flygenhet med ansvar för fjärrstyrda flygande farkoster är även lokaliserade vid K 3.

Läs mer om Livregementets husarer (K 3)