Kungen gav företräde för riksdagens talman

Onsdagen den 22 september gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen blev informerad om aktuella frågor i riksdagen av talman Andreas Norlén.

Kungen blev informerad om aktuella frågor i riksdagen av talman Andreas Norlén. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.

Kungen tog emot riksdagens talman på sitt kontor i Kungliga slottet.

Kungen tog emot riksdagens talman på sitt kontor i Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna