Kungen vid Mälar­scouternas 90‑årsjubileum

Lördagen den 18 september deltog Kungen vid Mälarscouternas 90-årsjubileum som ägde rum vid kårens scoutstuga K2 på Lovön.

Kungen talade om sitt engagemang i scouterna.

Kungen talade om sitt engagemang i scouterna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen hälsades välkommen till firande av Scouternas ordförande Ida Texell, kårordförande Teo Elmfeldt, styrelseledamot och ansvarig för scoutstugan K2 Lars-Göran Gabrielsson, vice kårordförande Felix Jonsson samt kommunikationsansvarig Magnus Hasselquist.

Runt 400 scouter, scoutledare och funktionärer hade samlats för firandet vid scoutstugan K2.

Kungen får en rundvandring på området.

Kungen får en rundvandring på området. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kårordförande Teo Elmfeldt visade Kungen runt på området där ett antal scoutaktiviteter ägde rum. I grupper löste scouterna ett antal olika uppgifter på tid. Ju fler uppgifter scouterna löste desto mer poäng samlade de.

Aktiviteter bland scout-deltagarna.

Aktiviteter bland scout-deltagarna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen fick även en visning av scoutstugan K2 där en utställning över Mälarscouternas 90-åriga verksamhet visades.

Kårordförande Teo Elmfeldt höll därefter tal och representanter från Scouterna, Stockholms scoutdistrikt, Spånga scoutkår, Blackebergs sjöscoutkår samt Scoutkåren Drakarna överräckte gåvor till Mälarscouterna med anledning av jubileet.

Som avslutning talade Kungen om sitt engagemang i scouterna och att man som scout tar med sig organisationens värderingar genom livet.

Därefter ledde Kungen raketen som går ut på att deltagarna står i en ring och simulerar en raketstart med ökande tempo av handklapp, fotstamp, hopp och tjoanden.

Kungen har sedan barndomen deltagit i scoutaktiviteter av olika slag både i Sverige och utomlands. Sedan 1977 är Kungen hedersordförande i World Scout Foundation.

Kungen har sedan barndomen deltagit i scoutaktiviteter av olika slag både i Sverige och utomlands. Sedan 1977 är Kungen hedersordförande i World Scout Foundation. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I handen håller Kungen en käpp med ett yxhuvud som handtag. Käppen skänktes till kung Gustaf VI Adolf av Scouterna i Stockholm år 1957, till minne av 100-årsdagen av scoutrörelsens grundare Robert Baden Powells födelse.

I handen håller Kungen en käpp med ett yxhuvud som handtag. Käppen skänktes till kung Gustaf VI Adolf av Scouterna i Stockholm år 1957, till minne av 100-årsdagen av scoutrörelsens grundare Robert Baden Powells födelse. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Mälarscouterna

Mälarscouterna grundades 1931 och första mötet ägde rum i Ålstens folkskola, med två ledare och sju “nybörjare”. Från det har scoutverksamheten utvecklats och kårer har tillkommit, bl a Ängby scoutkår 1959 och Ängby flickscoutkår 1959.

Sedan 1995 håller scouterna till i Karsviks hage i Norra Ängby. För verksamheter på helger och lov används scoutstugan K2 som, 2015, ersatte den gamla hajkstugan på Lovön.

Läs mer om Mälarscouterna