Kungen märkte tonfisk på Skagerrak

Söndagen den 29 augusti följde Kungen med ett forskningsprojekt ut på Skagerrak för att märka blåfenad tonfisk.

Kungen på väg ut på Skagerrak för att märka blåfenad tonfisk.

Kungen på väg ut på Skagerrak för att märka blåfenad tonfisk. Foto: Kungl. Hovstaterna

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver sedan 2017 forskning på de stora tonfiskarna som återigen börjat besöka svenska farvatten efter att ha varit borta från våra hav i nästan 60 år.

Tillsammans med SLU-forskarna Gustav Hellström, Tomas Brodin och Andreas Sundelöf, samt SLU:s rektor Maria Wedel och Daniel Melin från Jordbruksverket, fick Kungen vara med när en 224 cm lång tonfisk märktes med en satellitsändare.

Sändaren gör att forskarna kan spåra tonfiskens vandringar över Atlanten, och därmed få bättre kunskap om detta nya fiskbestånd. Forskarna döper alltid sina märkta tonfiskar, och på Kungens inrådan döptes dagens tonfisk till Silvia.

Tonfisken Silvia märks med en satellitsändare.

Tonfisken Silvia märks med en satellitsändare. Foto: Kungl. Hovstaterna

Tonfisken gör långa resor

Hittills i år har forskarna satt sändare på 26 blåfenade tonfiskar i Skagerrak. Deras forskning har visat att dessa stora fiskar vandrar ner till Medelhavet för att leka, men att de också besöker djuphavsberg längs Kanadas östkust där de dyker mer än tusen meter djupt för att jaga föda. Forskarna hoppas nu fånga mindre tonfisk i Skagerrak för att försäkra sig om att även den yngre fisken har hittat dit.

Dagen avslutades med att sjöräddningens helikopter besökte forskningsbåten ute på Skagerrak, och Kungen fick en demonstration av hur en ytbärgning genomförs på öppet hav.

Läs mer om projektet på SLU:s hemsida

Kungen med bland andra SLU-forskarna Gustav Hellström, Tomas Brodin och Andreas Sundelöf, SLU:s rektor Maria Wedel samt Daniel Melin från Jordbruksverket.

Kungen med bland andra SLU-forskarna Gustav Hellström, Tomas Brodin och Andreas Sundelöf, SLU:s rektor Maria Wedel samt Daniel Melin från Jordbruksverket. Foto: Sveriges lantbruksuniversitet