Avskedsaudienser för utländska ambassadörer

Tisdagen den 31 augusti tog Kungen emot ambassadörerna från Norge, Finland, Egypten och Lettland i avskedsaudienser inför sändebudens hemresor från Sverige.

Kungaparet tillsammans med Finlands ambassadör Liisa Talonpoika.

Kungaparet tillsammans med Finlands ambassadör Liisa Talonpoika. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot följande ambassadörer i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet:

  • Ambassadör Liisa Talonpoika från Finland
  • Ambassadör Christian Ulrik Syse från Norge
  • Ambassadör Alaa Mohamed Salaheldin Hagazy från Egypten
  • Ambassadör Margers Krams från Lettland

Traditionsenligt närvarade Drottningen i samband med avskedsaudienserna för de nordiska sändebuden.

Kungaparet tillsammans med Norges ambassadör Christian Ulrik Syse.

Kungaparet tillsammans med Norges ambassadör Christian Ulrik Syse. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Egyptens ambassadör Alaa Mohamed Salaheldin Hagazy.

Kungen tillsammans med Egyptens ambassadör Alaa Mohamed Salaheldin Hagazy. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Lettlands ambassadör Margers Krams.

Kungen tillsammans med Lettlands ambassadör Margers Krams. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna