Kungaparet och Kronprinsess­paret i digitalt möte med Folkhälso­myndigheten

Torsdagen den 3 juni höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Under mötet informerade generaldirektören bland annat om det rådande smittspridningsläget i Sverige och i våra grannländer, den förväntade utvecklingen under sommaren och hösten samt om de planerade vaccinationspassen som planeras införas för att underlätta till fri rörelse inom EU.

I mötet lyftes även vikten av att i tidig ålder lägga grunden till god hälsa, samt hur pandemin drabbat personer i utsatta områden och länder hårdare.

Mötet var det fjärde i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen