Digitalt möte med statsrådet Nordmark

Tisdagen den 25 maj deltog Kungaparet och Kronprinsessparet i ett digitalt möte med statsrådet Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Videomöte med statsrådet Eva Nordmark.

Videomöte med statsrådet Eva Nordmark. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerade statsrådet om regeringens arbetsmarknadspolitik med fokus på hur pandemin påverkar den svenska arbetsmarknaden.

Statsrådet presenterade de åtgärder regeringen vidtagit under pandemin samt regeringens bedömning gällande hur arbetsmarknaden utvecklas när smittspridningen mattas av och situationen övergår till ett normalläge.

Detta är det andra digitala mötet med statsrådet Eva Nordmark under covid-19-pandemin. Kungen gav digitalt företräde för statsrådet den 8 maj 2020.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.