Kronprinsessan i möte med Stockholm Resilience Centre

Tisdagen den 30 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med professor Carl Folke och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott.

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under videomötet informerade Carl Folke och Henrik Österblom om kommande Nobel Prize Summit som arrangeras digitalt den 26-28 april. Värd för evenemanget är Nobelstiftelsen och Stockholm Resilience Centre är med som medarrangör med syfte att föra fram globala klimat-, havs- och mångfaldsutmaningar.

Därefter informerades Kronprinsessan om nästa SeaBOS-möte som är planerat 17–19 maj. Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue – möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna (engelska)

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan (engelska)

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2 (engelska)

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3 (engelska)

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 som ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (engelska)