Drottningen invigde Allergilyftet

Onsdagen den 17 mars invigde Drottningen konferensen Allergilyftet med ett digitalt tal.

Drottningens invigningstal spelades in på Drottningholm.

Drottningens invigningstal spelades in på Drottningholm. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Den digitala konferensen Allergilyftet arrangeras av Astma- och allergiförbundet som Drottningen är beskyddare av.

Under dagen deltog experter, beslutsfattare och medlemmar från Astma- och allergiförbundet för att lyssna till aktuell kunskap om astma, allergi och toleransutveckling. Särskilt fokus låg på Finlands nationella allergiprogram och vilka möjligheter det finns att initiera ett liknande program i Sverige.

Drottningen inledde konferensen med ett tal i vilket hon bland annat sade:

Att ständigt behöva vara vaksam, att inte kunna äta det andra äter eller göra det andra gör – allt detta gör att många barn känner sig annorlunda och begränsas i sin vardag.

H.M. Drottningen