H.M. Drottningens tal vid Allergilyftet

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Som beskyddare av Astma-och Allergiförbundet vill jag tacka er alla som deltar i Allergilyftet i dag. Ert engagemang betyder mycket för att åstadkomma en bättre vardag för alla med astma, allergi och atopiskt eksem.

I Sverige har var tredje person en allergi, cirka 800 000 personer har astma och 1 miljon har atopiskt eksem.

Det här är sjukdomar som dessutom har ökat, och som därför berör allt fler. Inte minst alla de barn som lever med dem och vars uppväxt i olika utsträckning påverkas av dem.

För många barn med allergi och föräldrar med allergiska barn är aktiviteter som andra upplever som roliga i stället en källa till oro: Att fira födelsedag med kamrater, att spela fotboll ute på våren, eller att hämta mat i skolbespisningen innebär en risk att utsättas för det man är allergisk mot.

Att ständigt behöva vara vaksam, att inte kunna äta det andra äter eller göra det andra gör – allt detta gör att många barn känner sig annorlunda och begränsas i sin vardag.

Ibland kan allergier växa bort. Men för många varar de hela livet. Därför är det viktigt att vi inte heller glömmer bort äldre med allergier. Till exempel inom äldreomsorgen, en fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Äldre- och demensvården behöver erbjuda goda, allergisäkra miljöer där alla kan må bra.

Ja, utmaningarna på detta område är många. Samtidigt görs enorma framsteg inom vården och forskningen! Vi får hela tiden bättre kunskap om varför allergier uppstår, hur de kan förebyggas och hur de bäst kan behandlas.

Att ständigt behöva vara vaksam, att inte kunna äta det andra äter eller göra det andra gör – allt detta gör att många barn känner sig annorlunda och begränsas i sin vardag.

H.M. Drottningen

Kunskap är också det som står i fokus för denna konferens, som Astma- och Allergiförbundet arrangerar.

Hur kan vi hjälpa barn med allergier till en tryggare uppväxt? Hur kan allergier förebyggas? Och hur kan vården utvecklas för alla, oavsett ålder? Det är några av de frågor som forskarna ägnar sig åt och som kommer att tas upp i dag.

Mina damer och herrar. Vården är till för patienterna. Därför behövs deras kunskaper och erfarenheter för att den ska kunna utvecklas. Mot den bakgrunden är det glädjande att Astma- och Allergiförbundet arrangerar denna konferens, där patienter, forskare, vårdpersonal och beslutsfattare kan mötas och lära av varandra.

Även om vi inte kan träffas fysiskt idag så innebär den här konferensen möjlighet att dela erfarenheter och att öka kunskapen om detta ämne som berör så många i vårt land.

Jag vill tacka alla er som deltar i Allergilyftet. Tillsammans gör ni skillnad för alla som lever med allergier i dag. Ni skapar även förutsättningar för att förebygga allergier. Framförallt hos barn och unga.

Tack för det ni gör, och varmt lycka till med dagens konferens!

Till toppen