Kronprinsessparet i möte med Business Sweden

Måndagen den 8 mars deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med Business Sweden. Vid mötet fick Kronprinsessparet information om pandemins effekter på svenska företag som arbetar på den globala marknaden.

Kronprinsessan och Prins Daniel i digitalt möte från Haga slott.

Kronprinsessan och Prins Daniel i digitalt möte från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Verkställande direktör Ylva Berg inledde med att ge övergripande information, samt en summering sedan mötet den 20 oktober 2020, kring hur Business Sweden fortsätter att arbeta med anledning av covid-19-pandemin.

Fredrik Fexe, vice vd, berättade därefter om utvecklingen för världshandeln och svensk export i fortsatt pandemi.

Emma Modéer Wiking, hållbarhetschef, presenterade svenska hållbara exportlösningar som bidrar till en grön omställning.

Som avslutning informerade Charlotte Rylme, kommunikationschef, om Business Swedens satsning för att öka Sveriges förmåga att attrahera utländska företag.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Läs mer om Business Sweden

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.