Prins Daniel i digital inspirationsföreläsning för gymnasieungdomar

Fredagen den 18 september deltog Prins Daniel i en digital inspirationsföreläsning om entreprenörskap riktad mot gymnasieungdomar.

Prins Daniel i samtal med, från vänster, moderatorn Linda Nyberg samt entreprenörerna Susanne Najafi från Backing Minds & Eleven, Roy Fares från Mr Cake och Erik Fjellborg från Quinyx.

Prins Daniel i samtal med, från vänster, moderatorn Linda Nyberg samt entreprenörerna Susanne Najafi från Backing Minds & Eleven, Roy Fares från Mr Cake och Erik Fjellborg från Quinyx. Foto: Erik Cronberg/Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Dagens inspirationsföreläsning med Prinsen och inspiratörerna Roy Fares, Susanne Najafi och Erik Fjellborg från Prins Daniels Fellowship ägde rum via en webbsändning från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Gymnasieungdomar från hela landet fick under föreläsningen ta del av panelisternas erfarenheter kring entreprenörskap och att driva företag.

Föreläsningen genomfördes i samarbete med Ung Företagsamhet.

Se inspirationsföreläsningen

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.