Kungen gav företräde för landshövding Helene Hellmark Knutsson

Fredagen den 18 september gav Kungen företräde för Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Kungen tillsammans med Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Helene Hellmark Knutsson är landshövding i Västerbottens län sedan den 1 augusti 2020. Tidigare har Hellmark Knutsson bland annat varit statsråd i regeringen.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.