Kungen gav företräde för landshövding Maria Arnholm

Onsdagen den 9 september gav Kungen företräde för Kronobergs landshövding Maria Arnholm i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen och landshövding Maria Arnholm.

Kungen och landshövding Maria Arnholm. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län sedan den 1 februari 2020. Hon tjänstgjorde under åren 2013 och 2014 som jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Dessförinnan var Arnholm statssekreterare hos dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.

Till toppen