Kronprinsessparet mötte representanter för besöksnäringen

Torsdagen den 20 augusti mötte Kronprinsessan och Prins Daniel representanter för Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

Kronprinsessparet med representanter för Visita och besöksnäringen utanför hotell Downtown Camper på Brunkebergs torg i Stockholm.

Kronprinsessparet med representanter för Visita och besöksnäringen utanför hotell Downtown Camper på Brunkebergs torg i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Den svenska besöksnäringen har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Många hotell- och konferensanläggningar står utan besökare, restaurangers intäkter har sjunkit drastiskt och nöjesparker har inte kunnat öppna.

Under besöket, som ägde rum på Scandic Hotel Downtown Camper i centrala Stockholm, träffade Kronprinsessparet Visitas verkställande direktör Jonas Siljhammar, som fick möjlighet att informera om hur pandemin påverkat branschen i stort. Peter Jangbratt och Erica Åberg från Scandic Hotels berättade om hotell- och konferensbranschens utmaningar. Avslutningsvis gav PG Nilsson från Svenska Brasserier en orientering kring läget för restaurangbranschen.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.