Kronprinsessan uppmärk­sammade Världshavs­dagen

Måndagen den 8 juni uppmärksammade Kronprinsessan World Ocean Day, Världshavsdagen, med att delta vid webbinariet ”Det svenska årtiondet för havsforskning”.

Kronprinsessan uppmärksammar Världshavsdagen.

Kronprinsessan uppmärksammar Världshavsdagen. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Webbinariet, som arrangerades av Formas och Universeum, fokuserade på det svenska årtiondet för havsforskning för en hållbar utveckling.

Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida har givits ett regeringsuppdrag att ta fram, tillsammans med Havsmiljöinstitutet, en svensk genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning. Tillsammans presenterade de de föreslagna svenska prioriterade områdena - Innovation, Datamodellering, Havsmedvetenhet samt Ekosystembaserad havsförvaltning.

I sitt tal sade Kronprinsessan:

Med kunskap kommer förståelse.
Och med förståelse kan vi åstadkomma förändring.

Mina damer och herrar: Ni har en enormt viktig uppgift framför er. Det handlar ju inte bara om att lyfta frågorna om hållbara hav, utan också om att driva dem framåt. Medan det fortfarande finns en chans att ställa om. Jag kommer att följa ert arbete med stort intresse och jag önskar er varmt lycka till!

H.K.H. Kronprinsessan

Webbinariet var startskottet för arbetet med havsdecenniets svenska aktiviteter. En av aktiviteterna är Universeums Ocean Science Lab, som presenterades under webbinariet.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska)

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska)

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska)

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4som ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (På engelska)

Till toppen