H.K.H Kronprinsessans tal vid webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtionde för havsforskning, Världshavsdagen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

På botten av Marianergraven, elva kilometer under havsytan, kunde forskare häromåret samla in prover från vatten och sediment. Det de hittade i proverna var – nedslående.

För där, på den lägst belägna platsen på vår planet, fann forskarna en exceptionellt hög koncentration av mikroplaster.

Det här är ett talande exempel på hur vi människor lämnar spår, till och med på platser där ingen fysiskt har satt sin fot.

Men det berättar också någonting mer: om den enorma vikten av forskning för att öka och sprida kunskapen om våra hav.

Två tredjedelar av jordens yta täcks av hav. Ändå vet vi i dag mer om rymden än om vad som händer under ytan. Mindre än en procent av världens havsbottnar har studerats.

Det är ganska anmärkningsvärt. Inte minst mot bakgrund av den centrala betydelse som havet har för våra stora framtidsutmaningar, som biologisk mångfald, klimatförändringar och matförsörjning.

Därför känns det oerhört angeläget att vara med här i dag, vid startskottet för de svenska aktiviteterna inom ramen för FN:s decennium för havsforskning.

Som alumni-ambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling har jag själv haft förmånen att få ägna extra mycket tid åt havsfrågor. Bland annat genom initiativet Seafood Business for Ocean Stewardship, där världens tio största fiske- och sjömatsföretag har krokat arm med forskare på Stockholm Resilience Center för att skapa en mer hållbar fiskeindustri.

En sak som ledarna för de här företagen återkommer till gång på gång är hur avgörande samarbetet med forskarna har varit. Och det är ju, egentligen, ganska självklart:

Om vi förväntar oss att ledare inom politik och näringsliv ska fatta obekväma beslut för att vända utvecklingen rätt – ja, då behöver de ha ett gediget vetenskapligt underlag för sina beslut.

Och om vi förväntar oss att människor ska vara med och ta ansvar för haven – då måste vi först ge dem möjlighet att förstå hur haven fungerar, och varför de här känsliga och ansträngda ekosystemen är så viktiga att värna. Jag hoppas att satsningen på Universeum Ocean Science Lab ska bli en viktig pusselbit i det arbetet.

Med kunskap kommer förståelse.
Och med förståelse kan vi åstadkomma förändring.

Mina damer och herrar: Ni har en enormt viktig uppgift framför er. Det handlar ju inte bara om att lyfta frågorna om hållbara hav, utan också om att driva dem framåt. Medan det fortfarande finns en chans att ställa om.

Jag kommer att följa ert arbete med stort intresse och jag önskar er varmt lycka till!

Tack!