Kronprinsessan deltog vid digital konferens om hållbar utveckling

Onsdagen den 3 juni deltog Kronprinsessan vid den digitala konferensen Building back better om investeringar i hållbar utveckling.

Kronprinsessan deltog i digital konferens om investeringar i hållbar utveckling.

Kronprinsessan deltog i digital konferens om investeringar i hållbar utveckling. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under eftermiddagen höll Kronprinsessan ett anförande vid den digitala konferensen Building back better, som arrangerades av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

I sitt anförande lyfte Kronprinsessan vikten av investeringar för att nå de globala målen:

2030 is only a decade away. I don’t know where any of us will be in ten years from now. But I do know this: Sustainable development is a great investment.

In ten years, a country with clean, affordable energy is a more resilient country. A landscape with restored biodiversity is a landscape that supports people, health and economy. A city with smart infrastructure is a more prosperous city.

And in ten years, a girl who gets an education can become, not just a woman who cares for and supports herself, but a leader. Her future is our future – and we need to invest in that, today.

H.K.H. Kronprinsessan

Under konferensen diskuterades hur covid-19-pandemin påverkar omvärlden och hur investerare, utvecklingsaktörer och FN kan arbeta tillsammans för att bygga en bättre värld efter pandemin.

Hela konferensen går att se i efterhand här nedan:

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.