Kungen höll digitalt möte med MSB:s general­direktör

Onsdagen den 20 maj höll Kungen ett videomöte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson och operativa chef Anneli Bergholm Söder.

Kungen höll digitalt möte med Dan Eliasson och Anneli Bergholm Söder från MSB.

Kungen höll digitalt möte med Dan Eliasson och Anneli Bergholm Söder från MSB. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under videomötet fick Kungen information om den svenska krisberedskapen under den pågående pandemin och vilka åtgärder som hittills vidtagits vid myndigheten.

Vidare informerades Kungen om de kommunikationsinsatser MSB genomför för att allmänheten fortsatt ska följa myndigheternas rekommendationer.

Dan Eliasson och Anneli Bergholm Söder under videomötet med Kungen.

Dan Eliasson och Anneli Bergholm Söder under videomötet med Kungen. Foto: Marcus Årskog/MSB

Aktuell lägesbeskrivning

MSB arbetar för att stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Dan Eliasson informerade om en webbaserad enkätundersökning som MSB låtit genomföra där det framgår att ”den pågående pandemin har gjort att en majoritet av befolkningen känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det gäller framför allt en mental beredskap, men även en praktisk beredskap”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSBansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar samt för att hanteringen av samhällsstörningar blir effektiv så att konsekvenserna i samhället begränsas.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.