Kungaparet och Kronprinsessan höll digitalt möte med chefen för EU-kommissionens kontor i Stockholm

Torsdagen den 23 april höll Kungaparet och Kronprinsessan ett digitalt företräde för Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens kontor i Stockholm.

Kungaparet och Kronprinsessan höll digitalt företräde för chefen för EU-kommissionens kontor i Sverige.

Kungaparet och Kronprinsessan höll digitalt företräde för chefen för EU-kommissionens kontor i Sverige. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under det digitala företrädet redogjorde Katarina Areskoug Mascarenhas för de åtgärder som just nu prioriteras i Europasamarbetet med anledning av pandemin.

De prioriterade åtgärder som unionen fokuserar på är bland annat att säkra tillgången till sjukvårdsutrustning, främja forskning om behandling och vaccin samt att stödja sysselsättning, företag och samhällsekonomin.

Katarina Areskoug Mascarenhas informerade också om hur EU-delegationerna, tillsammans med medlemsländernas ambassader, arbetar med att hjälpa EU-medborgare som är strandsatta i länder utanför Europa.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.