Kronprinsessan besökte SIPRI

Fredagen den 6 mars besökte Kronprinsessan SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Kronprinsessan tillsammans med SIPRI:s chef Dan Smith, SIPRI:s ordförande Jan Eliasson samt biträdande chef Sigrún Rawet.

Kronprinsessan tillsammans med SIPRI:s chef Dan Smith, SIPRI:s ordförande Jan Eliasson samt biträdande chef Sigrún Rawet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket inleddes med att Jan Eliasson, SIPRI:s ordförande, hälsade välkommen och Dan Smith, chef för SIPRI gav en uppdatering kring SIPRI:s arbete under 2019.

Därefter fick Kronprinsessan information kring klimatrelaterade säkerhetsrisker samt den ökande osäkerheten i världen på grund av hunger och bristen på mat.

Som avslutning gav Sigrún Rawet, biträdande chef SIPRI, en uppdatering kring Stockholm Forum on Peace and Development 2020

SIPRI är ett oberoende internationellt forskningsinstitut som studerar frågor om fred och konflikter med fokus på nedrustning. SIPRI grundades år 1966 för att markera 150 år av obruten fred i Sverige.

Till toppen