Kungaparet och Prins Daniel vid IVA:s högtids­sammankomst

Fredagen den 25 oktober närvarade Kungaparet och Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst. På plats fanns cirka tusen gäster från näringsliv, akademi och politik.

Kungaparet och Prins Daniel inför IVA:s bankett.

Kungaparet och Prins Daniel inför IVA:s bankett. Foto: Daniel Söderberg/IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien firar i år 100 år och verkar för en positiv samhällsutveckling genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Kungen delar ut IVA:s stora guldmedalj till ekonomie dr Hans Dalborg.

Kungen delar ut IVA:s stora guldmedalj till ekonomie dr Hans Dalborg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Högtidssammankomstens första del hölls i Aula Medica på Karolinska institutet. Där delade Kungen ut akademiens guldmedaljer till:

Ekonomie dr Hans Dalborg

Tilldelas stor guldmedalj för sina insatser att utveckla den svenska finanssektorn och den svenska modellen för bolagsstyrning i kombination med ett samhällsengagemang som inneburit betydande bidrag till forskning och kulturliv.

Professor Max Tegmark

Tilldelas guldmedalj för sina bidrag till vår förståelse för mänsklighetens plats i kosmos liksom de möjligheter och risker som artificiell intelligens för med sig. Han har med stort mod angripit dessa existentiella frågor i sin forskargärning och på ett förtjänstfullt sätt lyckats förmedla problemställningarna till en större allmänhet.

Civilingenjör Lena Olving

Tilldelas guldmedalj för sin framgångsrika insats som ledare och förnyare av framgångsrika företag i teknikfronten. Hennes progressiva och nydanande ledarskap är en förebild för ledare av tekniskt avancerade företag på en global marknad.

Grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon

Tilldelas guldmedalj för att ha skapat företaget Spotify som i grunden förändrat musikindustrin och stoppat piratkopieringen. De har som innovatörer och entreprenörer byggt ett av få (möjligen det enda) europeiska techbolag som lyckats mäta sig med kinesiska och amerikanska giganter.

Kungen håller tal på IVA:s bankett.

Kungen håller tal på IVA:s bankett. Foto: Daniel Söderberg/IVA

Efter prisutdelningen i Aula Media följde en bankett i Stockholms stadshus. Under middagen höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

Ta bara några av de program som akademien bedriver: för fler unga ingenjörer, för ett starkare entreprenör­skap, för en utveckling som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vad är allt detta, om inte starka skäl att känna just hopp för framtiden?

Mina damer och herrar. Jag har härmed framfört mina belägg för att denna hundraåring är både ung och lovande. Jag hoppas att ni håller med mig, och att vi tillsammans kan bekräfta detta med ett fyrfaldigt leve för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

H.M. Konungen

Prins Daniel är hedersledamot i IVA och bar under högtidssammankomsten IVA:s hederstecken runt halsen, som han tog emot 2016.

Prins Daniel är hedersledamot i IVA och bar under högtidssammankomsten IVA:s hederstecken runt halsen, som han tog emot 2016. Foto: Pelle T Nilsson/SPA