Prins Daniel invigde ny kartongmaskin på Billerud Korsnäs

Torsdagen den 3 oktober invigde Prins Daniel en ny kartongmaskin på Billerud Korsnäs i Grums.

Prins Daniel och Petra Einarsson, VD på Billerud Korsnäs.

Prins Daniel och Petra Einarsson, VD på Billerud Korsnäs. Foto: Tom Wall/Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs tillverkar förpackningsmaterial och har produktion i Sverige (Gruvöns bruk i Grums), Finland och Storbritannien. Gruvöns Bruk har nyligen investerat i en ny kartongmaskin (KM7) som är en av världens största på 350 meter. Produktionskapaciteten är 550 000 ton per år, vilket motsvarar 200 miljoner portionsförpackningar per dag.

Prins Daniel fick under besöket en guidad visning av KM7 och en tur genom hela bruket.

Prins Daniel fick under besöket en guidad visning av KM7 och en tur genom hela bruket. Foto: Tom Wall/Billerud Korsnäs

Vid invigningsceremonin höll Prins Daniel ett tal där han bland annat sa:

I Sverige är vi beroende av export och det är innovatörer, modiga entreprenörer, ingenjörer och skickliga arbetare som gör detta möjligt. Ja utan ett starkt entreprenörskap och innovationskraft hade träden fortfarande bara varit träd och inte de fantastiska produkter som i dag exporteras till hela världen, bland annat härifrån Gruvön.

H.K.H. Prins Daniel

Prins Daniel inviger den nya kartongmaskinen KM7.

Prins Daniel inviger den nya kartongmaskinen KM7. Foto: Tom Wall/Billerud Korsnäs

Den 9 februari 2017 tog Prins Carl Philip det första spadtaget till den nya kartongmaskinen.