H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av Gruvöns bruks nya kartongmaskin

Grums

(Det talade ordet gäller)

Statsrådet,
Mina damer och herrar

Som svensk och som representant för Sverige, i Sverige och utomlands, kan man inte annat än att vara stolt över svenskt företagande.

Ni är avgörande för Sverige och för Sveriges välstånd.

Om vi går tillbaka lite i historien, så är det lätt att konstatera vilken otrolig resa Sverige har gjort.

För 130-140 år var vi ett av Europas fattigaste länder.

Vi svalt. 20 procent av befolkningen emigrerade, med hopp om en bättre framtid på andra sidan Atlanten.

Kanske var det där och då det blev tydligt för oss att världen är större än Sverige. Att det går att göra affärer utanför Sveriges gränser – ja, det var faktiskt nödvändigt eftersom vår inhemska marknad var för liten att leva på. Så är det fortfarande. I Sverige är vi beroende av export och det är tack vare innovatörer, modiga entreprenörer, ingenjörer och skickliga arbetare som gör detta möjligt.

Ja utan ett starkt entreprenörskap och innovationskraft hade träden fortfarande bara varit träd och inte de fantastiska produkter som i dag exporteras till hela världen, bland annat härifrån Gruvön.

Ytterligare en faktor som har byggt vårt välstånd är att svensk industri konsekvent har satsat på att leda utvecklingen – att hitta nya lösningar som möter framtidens behov. Inte minst inom miljö och hållbarhet.

Och här händer det väldigt spännande saker just på förpackningsområdet.

Mina damer och herrar.

Det känns otroligt positivt att det görs en satsning av den här omfattningen i Sverige och här i Grums.

Och det är med stor glädje som det nu är dags att inviga den nya kartongmaskinen KM7.

Tack!

Till toppen