Kungaparet besökte Lessebo

Torsdagen den 26 september besökte Kungaparet Lessebo för att delta i firandet av pappersbrukets 300-årsjubileum. Kungaparet besökte också Hackebackeskolan i Lessebo som bedriver ett aktivt arbete med att öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik.

Kungaparet i Handpappersbruket, där Drottningen fick prova på att tillverka eget papper.

Kungaparet i Handpappersbruket, där Drottningen fick prova på att tillverka eget papper. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet vid ankomsten till Lessebo.

Kungaparet vid ankomsten till Lessebo. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid ankomsten till Herrgården i Lessebo togs Kungaparet emot av representanter från Lessebo kommun och Lessebo Paper AB. Därefter hölls en jubileums­ceremoni för att fira papprets 300 år i Lessebo.

Kungen håller tal under jubileumsceremonin.

Kungen håller tal under jubileumsceremonin. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under ceremonin höll Kungen ett tal där han sade:

Sverige är ett land av skog, och de industrier som arbetar med svensk skogsråvara har en särskild plats i vår historia. Och i mitt hjärta!

Sågverken, massa- och pappersbruken har präglat de orter där de funnits, som här i Lessebo. De har också haft en stor betydelse för vårt land som helhet.

H.M. Konungen

Kungaparet får en rundvandring i pappersbrukets anläggning.

Kungaparet får en rundvandring i pappersbrukets anläggning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet ser bilder från sitt besök i pappersbruket 1978.

Kungaparet ser bilder från sitt besök i pappersbruket 1978. Foto: Sara Friberg/Kungahuset.se

1954 besökte även Gustav VI Adolf Lessebo och provade på papperstillverkning.

1954 besökte även Gustav VI Adolf Lessebo och provade på papperstillverkning. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungaparet fick sedan en rundvandring på Lessebo Papers moderna anläggning och möjlighet att samtala med dem som arbetar där.

Drottningen 1978.

Drottningen 1978.

Drottningen provade på papperstillverkning

Kvalitetspappret som tillverkas på anläggningen har gjort Lessebo till ett internationellt känt varumärke.

I Hand­pappersbruket provade Drottningen på att göra eget papper.

Efter en lunch i Handpappersbrukets källare, tillsammans med representanter för Lessebo kommun och Lessebo Paper AB, besökte Kungaparet Hackebacke-skolan.

Kungaparet anländer till Hackebacke-skolan i Lessebo.

Kungaparet anländer till Hackebacke-skolan i Lessebo. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Skolelever visade upp sina kunskaper

På Hackebackeskolan går elever i årskurserna F-6. Skolan bedriver ett aktivt arbete med att öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik.

Under besöket visade eleverna upp sina experiment och kunskaper för Kungaparet som också fick möjlighet att samtala med skolans elever och personal.

Kungen tillsammans med elever på Hackebacke-skolan i Lessebo.

Kungen tillsammans med elever på Hackebacke-skolan i Lessebo. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna