H.M. Konungens tal vid jubileumsceremoni i Lessebo

Lessebo

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Fru landshövding,
Mina damer och herrar.

Sverige är ett land av skog, och de industrier som arbetar med svensk skogsråvara har en särskild plats i vår historia. Och i mitt hjärta!
Sågverken, massa- och pappersbruken har präglat de orter där de funnits, som här i Lessebo.

De har också haft en stor betydelse för vårt land som helhet:
90 procent av allt papper som tillverkas i Sverige säljs i dag till andra länder. Exportintäkterna är betydande. Så det är faktiskt inte fel att säga, att svenskt välstånd till stor del är byggt av papper och trä.
Och naturligtvis av alla de yrkesskickliga män och kvinnor som arbetar i produktionen.

Mina damer och herrar. En verksamhet som ska leva i århundraden måste förändras med sin tid – och samtidigt blicka framåt.
I år firar Lessebo 300 år av pappersproduktion.

Tre sekler av hantverkstradition. Av kunskap som förts vidare i generationer. Men också – tre sekler av ständig utveckling och förnyelse. Från flottans karduser på 1600-talet, till dagens klimatvänliga pappersprodukter.

I vår tid lägger vi stor vikt vid hållbarhet. Här har svensk skogs- och pappersindustri en viktig roll att spela. Jag ser fram emot att få veta mer om hur man arbetar med det här på pappersbruket.

Det ska också bli trevligt att besöka Hackebacke-skolan, för att höra om hur nästa generation av Lessebo-bor ser på framtiden.

Mina damer och herrar, varmt tack för möjligheten att besöka er i dag. Och för att Drottningen och jag får vara med när ni firar detta jubileum.

Tack!