Kungen vid Föreningen Nordens 100-årsjubileum

Onsdagen den 25 september närvarade Kungen vid Föreningen Nordens 100-årsjubileum i Strömstad och Uddevalla.

Kungen anländer till båten Veslø.

Kungen anländer till båten Veslø. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Föreningen Norden i Sverige bildades 1919 och är en ideell förening som arbetar för att öka samarbetet mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater i Norden. Föreningens verksamhet fokuserar på folkbildning, språk, kultur, historia och samhällsutveckling.

100-årsjubileet inleddes med att Kungen hälsades välkommen i Strömstad av representanter från Föreningen Norden, Strömstad kommun, Svinesundsregionen och Svinesundskommittén. Tillsammans gick man därefter ombord på fartyget Veslø där deltagarna under en tur fick lyssna till fem presentationer om Skageracks natur, näringsliv, framtida utmaningar och samarbeten som pågår i området.

Under båtresan visar Kerstin Johannesson från Tjärnö marinbiologiska laboratorium en klo från en av deras humrar som ömsat skal.

Under båtresan visar Kerstin Johannesson från Tjärnö marinbiologiska laboratorium en klo från en av deras humrar som ömsat skal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen håller tal vid Föreningen Nordens 100-årsjubileum.

Kungen håller tal vid Föreningen Nordens 100-årsjubileum. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tillbaka i hamn fortsatte dagen på kulturhuset Skagerack. Där höll Kungen ett tal i vilket han bland annat sade:

Den nordiska gemenskapen är stark och bygger på en lång historia. Men, för att den ska förbli levande måste den underhållas och utvecklas.

Här gör ni, Föreningen Norden, ovärderliga insatser för att sprida kunskap, utveckla vänskapsband och underlätta samarbete.

H.M. Konungen

Skagerrak gränsar till de tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark och är ett av Nordens artrikaste områden.

Skagerrak gränsar till de tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark och är ett av Nordens artrikaste områden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Därefter berättade bland andra representanter från Föreningen Norden om föreningens historia och samarbetet över gränserna mot Norge i den så kallade Svinesundsregionen. Även företaget Color line fanns på plats och berättade om deras nya hybridfärja som går mellan Strömstad och Sandefjord.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Dagen avslutades i Uddevalla där representanter från Uddevalla kommun berättade om planerna på att flytta hamnen från centrum och närmare farleden. Sist fick Kungen information om Föreningen Norden i Uddevalla och deras vänortsarbete runt om i världen.

Föreningen Norden

  • Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag.
  • Föreningen är organiserad i lokalföreningar och distrikt och det centrala kansliet ligger i Stockholm.
  • Föreningen administrerar de bilaterala fonderna: Svensk-danska kulturfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden.
  • Föreningen har en egen medlemstidning, Nordens Tidning, som tar upp olika nordiska frågor utifrån såväl ett historiskt som ett framtidsinriktat perspektiv.
  • Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och bildades 1919. Föreningen är huvudman för Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.