H.M. Konungens tal vid lunch i samband Föreningen Nordens 100-årsjubileum

Strömstad

(Det talade ordet gäller)

Landshövdingen,
Mina damer och herrar,

Jag vill gärna tacka Föreningen Norden för möjligheten att vara här i dag, på historisk mark i den vackra gränstrakten mellan Norge och Sverige.

Och framför allt vill jag förstås passa på att gratulera till föreningens 100-årsjubileum.

Drottningen och jag brukar ju alltid skicka telegram till de som fyller 100. Men just den här hundraåringen ville jag gärna besöka personligen.

Och det är jag verkligen glad att jag gjorde!

Redan under förmiddagen har jag fått ta del av ett mycket givande program, ombord på fartyget Vesleö i gränsvattnen mellan Norge och Sverige.

Fokus har legat på Skagerack och på hållbar förvaltning av gemensamma havs- och fiskeresurser. Något som också kommer att tas upp när jag i eftermiddag besöker Uddevalla.

Det här är angelägna frågor, som dessutom ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat.

De är samtidigt goda exempel på de möjligheter som ryms inom nordiskt samarbete. Ja, man kan nog faktiskt säga att de möjligheterna är så stora att vi knappast har råd att avstå.

Den nordiska gemenskapen är stark och bygger på en lång historia. Men, för att den ska förbli levande måste den underhållas och utvecklas.

Här gör ni, Föreningen Norden, ovärderliga insatser för att

  • sprida kunskap,
  • utveckla vänskapsband
  • och underlätta samarbete.

Ett arbete som dessutom sker på ideell basis, och har gjort så i ett sekel.

Ja, mina damer och herrar, det är verkligen ett jubileum värt att fira. Återigen, mina varmaste gratulationer. Och lycka till med de kommande hundra åren!

Tack.