Drottningen vid seminarium för Drottning Silvias jubileumsfond

Onsdagen den 18 september närvarade Drottningen vid ett seminarium med anledning av 25-årsjubileet för Stiftelsen Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Drottningen anländer till jubileumsseminariet i Bernadottebiblioteket.

Drottningen anländer till jubileumsseminariet i Bernadottebiblioteket. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottningen hälsar seminariedeltagarna välkomna till Kungliga slottet.

Drottningen hälsar seminariedeltagarna välkomna till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Seminariet inleddes med att Drottningen hälsade alla deltagare välkomna. I sitt välkomsttal sade Drottningen:

För mer än 25 år sedan, i samband med min 50-årsdag, fick jag en fantastisk gåva av svenska folket: en check på åtta miljoner kronor. Den skulle utgöra grundplåten till Fonden för forskning om barn och funktionshinder i mitt namn. Jag har svårt att föreställa mig en mer värdefull och meningsfull gåva.

H.M. Drottningen

Efter en inledning av professor em Elisabeth Olsson talade professor Anna Sarkadi från Uppsala universitet om flyktingbarns väg till hälsa.

Professor Anna Sarkadi föreläste om hur man kan hjälpa flyktingbarn med posttraumatiskt stressymptom till bättre hälsa.

Professor Anna Sarkadi föreläste om hur man kan hjälpa flyktingbarn med posttraumatiskt stressymptom till bättre hälsa. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Professor Anna Kaldal, en tidigare stipendiat talade sedan om barns behov vid kontakter med rättsväsendet.

Under seminariet presenterades också tre stipendiater:

  • Dr. Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå universitet
    Rätt näring till för tidigt födda barn
  • Björn Nordlund, Karolinska Institutet
    Kan vi förebygga allergi hos barn?
  • Dr. Naira Topooco, Linköpings universitet
    Chat och internetbaserad KBT för behandling av depression hos ungdomar

Barn från Lilla akademien underhöll med musik under seminariet.

Lilla akademin underhöll med musik under seminariet.

Lilla akademin underhöll med musik under seminariet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktions­hinder. Fonden delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Tema för 2019 är Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter.