Kungen och Drottningen vid invigning av Folke Bernadottes bro

Tisdagen den 17 september invigde Kungen den nya Folke Bernadottebron som går över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Bron binder numera samman Museiparken och Rosendal.

Kungen och Drottningen vandrar över Folke Bernadottes bro.

Kungen och Drottningen vandrar över Folke Bernadottes bro. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Redan under 1800-talet lät Karl XIV Johan bygga en tillfällig pontonbro över Djurgårdskanalen som användes sommartid. Bron fungerade som en förbindelse mellan Rosendals slott och övningsfältet på Ladugårdsgärdet som kungen ofta besökte till häst.

T.v. porträtt av Karl XIV Johan på Ladugårdsgärde med paraderande gardister och stora människoskaror på sluttningen upp mot Kungliga Borgen. Oljemålning utförd 1838 av Fredrik Westin. T.h. 'Utsikt över Rosendal', akvarell av John Fredrik Julin 1828. Bilder ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

T.v. porträtt av Karl XIV Johan på Ladugårdsgärde med paraderande gardister och stora människoskaror på sluttningen upp mot Kungliga Borgen. Oljemålning utförd 1838 av Fredrik Westin. T.h. 'Utsikt över Rosendal', akvarell av John Fredrik Julin 1828. Bilder ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Den nya bron är placerad på samma plats som den gamla och döpt till minne av greve Folke Bernadotte. Han utsågs efter andra världskriget till FN:s förste medlare och var bosatt i Dragongården som är belägen intill Museiparken (i dag Kinas ambassad)

T.v. Greve Folke Bernadotte af Wisborg, foto ur Bernadottebibliotekets arkiv. T.h. Den nybyggda Folke Bernadottes bro.

T.v. Greve Folke Bernadotte af Wisborg, foto ur Bernadottebibliotekets arkiv. T.h. Den nybyggda Folke Bernadottes bro. Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Invigningen av den nya bron inleddes med att Kungen och Drottning la blommor vid en byst av Folke Bernadotte som ligger vid brons norra fäste.

Därefter höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

Bron påminner oss om en av 1900-talets humanitära hjältar: Folke Bernadotte, vars dödsdag infaller just idag, den 17 september. Efter sina insatser under andra världskriget utsågs han till FN:s förste internationella medlare. En sann brobyggare och en framstående person i vår svenska historia.

På det sättet är detta är inte bara en bro mellan norr och söder, utan lika mycket en länk mellan vår historia och vår framtid. Det kallar jag ett byggnadsprojekt i tiden.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid invigning av Folke Bernadottes bro.

Kungen håller tal vid invigning av Folke Bernadottes bro. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Efter talet invigde Kungen bron genom att klippa ett band och vandrade tillsammans med Drottningen över bron.

Efter talet invigde Kungen bron genom att klippa ett band och vandrade tillsammans med Drottningen över bron. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Bron är nu öppen för allmänheten.

Bron är nu öppen för allmänheten. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Hovtrumpetaren Olle Hermansen och en brasskvintett ur Livgardets Dragonmusikkår framförde musik under invigningsceremonin.

Efter invigningen bjöds allmänheten in till Rosendals slott där det gavs gratis visningar.