H.M. Konungens tal vid invigningen av Folke Bernadottes bro

Kungl. Djurgården, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Kungliga Djurgården räknas i dag som Skandinaviens största besöksmål med hela 15 miljoner besökare årligen. Femton miljoner!

Turismen växer, och stockholmarnas kärlek till området består. Och det är positivt. Men för att ta emot alla dessa besökare på ett bra sätt behöver vi tänka långsiktigt och värna den unika miljön.

Tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik måste ske på ett smidigt sätt, så att det blir lätt för besökare att nyttja hela parken.

Mina damer och herrar.

I över 200 år har Rosendal varit ett kungligt slott – och ett omtyckt besöksmål. Min farfars farfars farfar, Karl Johan, förvärvade Rosendal som kronprins 1817. Efter en brand 1819 lät han som kung uppföra dagens lustslott. Redan från början drevs han av en vilja att göra denna vackra ö tillgänglig för fler.

Därför känns det positivt att i dag kunna inviga denna bro; helt i linje med min förfader Karl Johans ambition. Folke Bernadottes bro skapar nya rörelsemönster och ökar Djurgårdens tillgänglighet.
Den sätter fokus på Rosendals slott, park och trädgård. Och den påminner oss samtidigt om en av 1900-talets humanitära hjältar: Folke Bernadotte, vars dödsdag infaller just idag, den 17 september.

Efter sina insatser under Andra Världskriget utsågs han till FN:s förste internationella medlare. En sann brobyggare och en framstående person i vår svenska historia.

På det sättet är detta är inte bara en bro mellan norr och söder, utan lika mycket en länk mellan vår historia och vår framtid. Det kallar jag ett byggnadsprojekt i tiden.

Härmed förklarar jag Folke Bernadottes bro invigd.
Må den vara till nytta och glädje för många!

Till toppen