Kungen överlämnade ny fana till I 19

Lördagen den 7 september överlämnade Kungen en ny fana till Norrbottens regemente (I 19) i Boden.

Kungen överlämnar I 19:s nya fälttecken.

Kungen överlämnar I 19:s nya fälttecken. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

Under ceremonin, som hölls i anslutning till Garnisonens dag, överlämnade Kungen det nya fälttecknet till överste Jonny Lindfors, chef Norrbottens regemente.

Kungen höll också ett tal vid vilket han bland annat sade:

Hundraåringen Boden, med dess fästning och garnison, har länge varit en hörnpelare i rikets försvar. Och så är det fortfarande.

Att skydda Sverige och försvara landets frihet - det är Försvarsmaktens uppgift. Men, för att lösa den uppgiften på bästa sätt krävs samverkan.

Därför är det glädjande att se, att Garnisonens dag samlar representanter från många delar av samhället: från garnisonens förband och staber till kommunen och andra samarbetspartners

H.M. Konungen

I anslutning till ceremonin genomfördes även soldaterinran och korum.

Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.